סוגרים שבוע עו"ד משה יצחק אוסדיטשר ועו"ד יצחק שיינפלד ה' אדר ב' תשפ"ד – 15.03.24

  סוגרים שבוע עו"ד משה יצחק אוסדיטשר ועו"ד יצחק שיינפלד ה' אדר ב' תשפ"ד – 15.03.24
  יום ו'    15.03.2024

  משה אוסדיטשר ויצחק שינפלד

  שישי - 8:00 9:00

  על התוכנית

  עו"ד משה אוסדיטשר ועו"ד יצחק שינפלד מסכמים את השבוע שהיה.

  על המגיש

  עו"ד משה אוסדיטשר ועו"ד יצחק שינפלד מסכמים את השבוע שהיה.

  0 תגובות

  תוכניות אחרונות נוספות