המלחמה במוסדות ועמותות: מי יקבל סעיף 46

  אבי יעקב No Comments on המלחמה במוסדות ועמותות: מי יקבל סעיף 46

  התכניות האחרונות

  ארכיון תוכניות

  פוסטים אחרונים

  תגיות

  שר האוצר, יאיר לפיד, מינה ועדה לבחינת אמות המידה המגדירות מוסד ציבורי כמוכר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ומזכות אותו באישור הטבת המס מכוח סעיף זה. הוועדה מונתה מתוך מטרה לחתור לניהול תקין של מוסדות הציבור בישראל וכן כדי לאזן בין עידוד פעילותם של מוסדות הציבור לבין השימוש הראוי בהטבות המס הניתנות להם.

  הוועדה תבחן את הקריטריונים לפיהם מוכר גוף כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46 ותתן דעתה לסוגיות כגון: "מהו ציבור" ו"מטרות ציבוריות" לצורך החוק, נוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה, בחינת אחידות הדרישות לצרכי מס ולצרכי קבלת תמיכה ישירה ממשרדי ממשלה, דרכי הפיקוח והבקרה על מוסדות המבקשים ליהנות מהטבת המס, אופן מדידת התרומות לחברה על ידי מוסדות הציבור, קביעת רף הכניסה לסעיף 46 לפקודה ועוד.

  במהלך עבודתה תזמן הוועדה, לפי הצורך, מומחים וגורמים רלוונטיים ותבחן את הנושאים לעיל תוך התייחסות לנעשה במדינות אחרות בעולם. כמו כן, תסתמך הוועדה על מידע וחומרי מחקר שנצברו בממשלה ובאקדמיה.

  בראש הוועדה תעמוד השופטת בדימוס, עו"ד שרה פריש. חברי הוועדה הם: מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי לשעבר, ד"ר יגאל בן-שלום, רו"ח בשארה חוסאם, אהובה ינאי, אבינועם ערמוני, יעקב וירז'בינסקי, ד"ר רויטל עמירן, עו"ד ירון קידר, עו"ד לימור תוסייה כהן, המשנה לממונה על אגף כלכלה והכנסות המדינה, פרידה ישראלי, סגן בכיר לחשבת הכללית, יאיר טל וסמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים, אהרון אליהו.

  לאחר בדיקתה תמליץ הוועדה על צעדי המדיניות הרצויים. הוועדה התבקשה להגיש לשר את המלצותיה עד ליום 7.2.14.  0 תגובות