הרב אייל אונגר

בואו נדבר על זה • איך מתמודדים עם כאב כרוני?

אין להתעלם מאורחות חייו של החולה, שכן, אורח חיים לקוי יכול לקַבֶּע את הכאב. הדוגמא הבאה תמחיש זאת: יש אנשים המסגלים לעצמם, כדבר שבשיגרה, רטינה על הכאב. התלונות על הסבל מופיעות באורח קבע באותו מקום וזמן
8:47
31.10.2016
הרב אייל אונגר

יצר להרס עצמי • מה הייתם עושים לו הייתם רוטשילד?

המרגל המיתולוגי של ארצנו, אלי כהן שריגל בדמשק, משמשת גם דוגמא לכך. רעיתו שבה והתריעה לפני תפיסתו, כי התנהלות זחוחה וחסרת זהירות מצד כל הגורמים המעורבים עלולה לפגוע בבעלה ולהסגירו. תחזיתה, לצערנו, התממשה
16:44
25.07.2016
הרב אייל אונגר