מעבר לאתר המותאם
מבטו של הרבי מליובאוויטש זי"ע על יחסי ישראל וארה״ב וההסברה הנדרשת

דוד קורצוייל 2 Comment on מבטו של הרבי מליובאוויטש זי"ע על יחסי ישראל וארה״ב וההסברה הנדרשת

פגישה של ראש עיריית אריאל דאז רון נחמן ז"ל עם כ"ק הרבי מליובאוויטש זיע"א • הרבי לא מרפה מרון נחמן להמשיך לבנות ולהרחיב את אריאל • רון נחמן מבקש עצה מהרבי להסברה ישראלית בארצות-הברית אודות יהודה ושומרון • הרבי הסביר שהאנשים האחראים בארץ ישראל צריכים לפרסם שכל השמועות על-דבר החזרת שטחים אין להם יסוד כלל וכלל, היות שכאשר הצד השני שומע שישנה סברא להחזיר משהו, זה מה שגורם לאינתיפאדה וכל שאר הדברים שאינם רצויים, הבאים כתוצאה מכך שהם שומעים מהיושבים בארץ2 תגובות

מיין תגובות
  1. 2

    מה שבטוח, דבריו חיים וקיימים

  2. 1

    לא זיע .הרבי חי וקיים