גפני קלרמן מקומי

האזינו • גפני: ברקת עושה טרנספר לחרדים

גפני בקול חי: ברקת אומר חד משמעית - החרדים בשכונות המתחרדות לא

פירון מקומי

פירון ממשיך להתנכל: "נסגור את בית הספר משכנות דעת בבית שמש"

''המשרד רואה בחומרה רבה את המחטף, אשר ביצעה הרשות המקומית, כאשר היא