הגר"ש אוירבאך מספיד את מרן הגראמ"מ שך זצ"ל • צפו בגלריה

  דוד לזר | צילום: בעריש פילמר 1 Comment on הגר"ש אוירבאך מספיד את מרן הגראמ"מ שך זצ"ל • צפו בגלריה
  9:55
  21.02.24
  איתי גדסי No Comments on ‏הדיל בעמנואל: גור, סלונים, דגל התורה וש"ס | חשיפה

  התכניות האחרונות

  ארכיון תוכניות

  פוסטים אחרונים

  תגיות

  אמש (מוצאי שבת) התקיימה עצרת הספד והתעוררות לזכרו של מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצ"ל, לרגל יום היארצייט הי"ג שחל היום.

  בעצרת שהתקיימה בבית הכנסת פונוביז' לצעירים בבני ברק, נשא דברים הגאון רבי שמואל אוירבאך, להלן תמלול מדבריו:

  "התאספנו כאן לעילוי נשמת רבינו הגדול, ליבן של ישראל, מרן הגרא"מ שך זללה"ה, שהיה ליבן של ישראל ומיצר תמיד בצערן של ישראל, הוא היה תמיד "הלב" של כלל ישראל, זה שניצב ומאזין לכל רשרוש ולכל חולשה, כל פגיעה במסורת, ובעצם ההמשך של התורה והעמדת דת על תילה, תורה כנתינתה".

  "זכורני שפעם כאשר הייתי אצל מרן זללה"ה הוא עמד ובכה כשחשש שיש ענין כל שהוא שהיה חשש של פגיעה בבני עדות המזרח, כי הוא ליבן של ישראל כמה הוא הצטער וחשש מכל דבר".

  "ובפרט כיום, כשרבים קמים עלינו, לפגוע בנשמת אפינו, באויר, ב"חמצן" של כולנו, רוצים לפגוע בתורה הקדושה, וממילא התפקיד שנתחזק יותר, כל אחד מבין זאת, ובני תורה ודאי מבינים אף יותר".

  "וודאי שמחוייבים אנו גם לעמוד על נפשינו בפועל כנגד הגזירות, אך החיוב הוא לתקן ולהתחזק להיות עד כמה שיותר דבוקים בתורה. מי שראה איך מרן זללה"ה, גם בזמנים כמו חתונות וכדו', היה תמיד בדבקות ללא הפסק, והוא הניח את כל כולו בתורה".

  "ועם זה הזהירות הגדולה, כפי שהיה אצל רבינו הגדול, כי עד כמה שהיה עומד בפרץ, ובזהירות לעמוד על נפשינו, זה בא יחד עם הזהירות הגדולה בבין אדם לחבירו, , ובזהירות נוראה שאף אחד לא יפגע".

  "וזה מה שלימדנו רבינו מרן זצוק"ל לא להיות שטחי, כל אחד מבין את זה… ובמיוחד היושבים כאן, "לתפוס" את העיקר, ולא את הדברים מסביב, לעשות חשבון הנפש עם עצמו, לתפוס את הדברים בעומק וב'פרנעם'…".

  "אני רגיל להזכיר, שהימים הללו הם ימי הזכרון של גדולי עולם, רבינו בעל החזו"א זללה"ה, שהפך את כל העולם כולו, וכל זה בלי שרץ בחוצות, אלא הכל מתוך עמל התורה הנורא בתוך ה"ד' אמות" שלו, בעמל נורא בתורה ועמל נורא בתפילה, והשפיע והפך את כל העולם".

  "ראש הישיבה הזכיר בזה כמה וכמה עובדות, וכן שבזמן הזה הוא יום היארצייט של "מרן שר התורה הרב מטשיבין, שכל ימיו עם היסורים הנוראים, והבנים הגאונים ששיכל במלחמה, נשאר כולו בשמחת התורה ובעמידה על המשמר, ועד כמה חרד כששמע שרק באו לדבר על פגיעה בבני הישיבות ח"ו".

  "זאת התורה לא תהא מוחלפת, אלה גדולי עולם שעוד חיו עמנו ורבים עוד זוכרים, והדברים חיים וקיימים עמנו, לחיות את זה למעשה, בעמל התורה ובזהירות הנוראה בבין אדם לחבירו, ובתפילה עד כלות הנפש ממש, הדברים מחייבים אותנו לתבוע מעצמינו".

  בהמשך האריך הגר"ש אוירבאך לבאר את ענין הפרשיות ומעשי האבות הקדושים, תפקידם ומעלתם ובתביעת חז"ל ללמוד מדרכיהם למעשה, כמו דאיתא בתנא דבי אליהו "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב"

  "דווקא בזמן של אחרי דור ההפלגה, של המרידה הגדולה בקב"ה, שהתאספו כולם לעשות מרד כלפי שמיא, דווקא אז הגיע אאע"ה, להכרה בבורא, ולהכיר את "בעל הבירה", דווקא בזמן הזה, שמתאחדים נגד לומדי התורה, ומנסים לפתותם, חז"ל אומרים שהאומות אומרים לישראל 'שובי שובי השולמית' הדבקו לנו, בואו אצלנו ואנו עושין אתכם שלטונים הגמונים דוכסין אפרכין אסטרטליטין. 'שובי שובי ונחזה בך' ואין נחזה אלא שררה… וישראל אומר 'מה תחזו בשולמית' מה גדולה אתם נותנים לנו שמא 'כמחולת המחנים', דוקא אז ישראל עומדים על שלהם, עכשיו זה הזמן יותר מתמיד לעמוד על שלנו".

  "ועתה שאנחנו בזמנים קשים ביותר, החובה היא לא לאבד את השכל, את הדעת, וככל שנדבק בתורה היא תדבק אלינו, "כמים הפנים לפנים" – ההוא בדברי תורה כתיב", הפוך בה והפוך בה. ללמוד תורה לשם תורה, מקושט ביראת ד' טהורה, ועם הזהירות הגדולה בבין אדם לחבירו, ואהבת את ד' ואהבת לרעך כמוך – מרועה אחד נתנו".

  "אם נתחזק בעצמינו, להתעלות בתורה בתפילה ובזהירות בבין אדם לחבירו, ומאידך נעמוד על המשמר כנגד הלוחמים בתורה ובלומדיה, הרי שנזכה שגם הרחוקים, יכירו ויידעו בערך התורה, ובזה נזכה לגאולה השלימה, שהרי אמור חז"ל "אין ישראל נגאלים אלא בזכות תורה שבעל פה" במהרה בימינו".

  צפו בגלריה:

  IMG_1768

  IMG_1776

  IMG_1808

  IMG_1897

  IMG_8314

  IMG_8328

  IMG_8333

  IMG_8335

  IMG_8338

  IMG_8348

  IMG_8352

  IMG_8354

  IMG_8363

  IMG_8372

  IMG_8376

  IMG_8385

  IMG_8388

  IMG_8416

  IMG_8420

  IMG_8423

  IMG_8428  1 תגובות

  מיין תגובות
  1. 1

   הרב זעק מעומק קירות ליבו ע"כ שעיקר הניסיון בדורנו הוא גזירת ה"גיוס" ועל כל אחד להכין עצמו למסור נפש ללא פשרות וויתורים
   והקליפה של היצר הרע הם אלו שמקררים את עולם התורה (כדוגמת הנח"ל)