תובנות של אחרי החגים • בני כמה אנחנו או באיזה גיל אנחנו?

כמו כל עסק, שבתחילת שנה, עורך מאזן של רווח והפסד, ובודק דרכי התייעלות, כך היהודי, שואף לעליה, לקרבת ה', לאושר – 'אשרי האיש אשר ... כי אם בתורת ה' חפצו'! כמה שונה העם היהודי מן הגוי, כמה תורת חיים היא תורת ה'!
9:36
01.11.2016
חגי צדוק

חוק ההסדרים קובר את הבטחת שר האוצר לדמי אבטלה לעצמאים

בשנת 2015 55.7% מהעצמאים שקלו לסגור את העסקים שלהם בגלל רווחיות נמוכה. שוב חברות הביטוח והתאגידים הגדולים מרוויחים על גבם של העצמאים שבקושי סוגרים את החודש
9:30
01.11.2016
דוד קורצוייל