Added inside sidebar
    מה שמעניין
    2024-05-13 23:36:46
    13.05.24
    נתי קאליש

    ביום שישי בבוקר ליוו המונים למנוחות את מרן האדמו"ר מביאלה זצ"ל. בלוויה הוכרז כי בצוואת הרבי על החסידים להישאר בשלום ואחווה ולא להיגרר חלילה למחלוקות. כעת אנו חושפים את הצוואה המלאה בפרסום ראשון