Added inside sidebar
    מה שמעניין

    ראש עיריית אלעד, יהודה בוטבול, הצליח היום להקים קואליציה כשחתם בשעות האחרונות על הסכם לכניסת הנציג מרשימת אגודת ישראל, אורן מזרחי לקואליציה • מאחורי הקלעים: האנשים שהצליחו להביא להסכם הדרמטי, והרכב הקואליציה