מוזיקה חסידית

שמחה וניגון: מסע אל עולם ה'כליזמר' העתיק

כאן זה 'הקרצ'מע של בורשטיין', פינת הווה השייכת לעבר - לעיירה היהודית של לפני 200 שנה. כאן בפנים שומעים בבירור את צעדי העגלון ומריחים את הריח הקסום של תנור העצים.
17:34
י״ד באדר ב׳ תשע״ו 24.03.2016
יעקב גרודקה