ישראל גליס

מיוחד • מסע אל החורבן הגדול: "כאן התחבאו היהודים"

בין הממצאים ההיסטוריים הרבים המוצגים במקום, מוצג התחריט העתיק ביותר של מנורת שבעת הקנים מבית המקדש ולצידה פכים ופכיות שמן המקימים לחיים את חיי כהני ועשירי ירושלים בתקופת בית שני. התחריט התגלה על שברי טיח שעיטרו פעם את אחד מקירות הבתים וסביר להניח כי המנורה צוירה על ידי כהן שגר כאן וראה בעיניו את המנורה המקורית ששימשה בבית המקדש. בנוסף, במקום התגלה אפר שריפה מימי הבית השני, ממצא שממחיש יותר מכל את החורבן הגדול.
18:42
14.08.2016
דוד לזר

גליס מכה ללא רחם: זהו סופה של סיעת 'שלומי אמונים'

הסיעה המתיימרת לייצג את הכלל חסידי, האם האדמו"רים מקרלין סטולין בויאן, סלוני,ם זועיהל, סדיגורא, ערלוי ועוד נשאלו האם לקיים ועידה בירושלים או בחולות אוקראינה? אני מתאר לי את התשובה החד משמעית.
12:07
01.07.2016
ישראל גליס

מאז ועד היום • כך עלו למירון עם חמורים, דרך רמאללה וג'נין

"יש בנסיעה הארוכה חוויה, יש בה סיפוק גדול, בדרך לא התבטלו, למדו את תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, יצאו בזמנו חוברות 'מסע מירון' - כל הדרך ישבו ולמדו. אבל היום, כמה אנשים שעולים למירון יודעים מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? היום הכל שם הפך לפסטיבל אחד גדול".
14:43
25.05.2016
דוד לזר | צילום: שניאור שיף

גועל נפש: רק צריך שליפא ירקוד בין שקי ה'קמחא דפסחא'

חזרתי אחרי כמה שעות להרב אושר פרוינד, כלתו בלה פרוינד הצדקת אמרה מיד "אין בעיה, תלך למחסן שלכם ואני אדאג שיהיה לכם מזון", הם לא בקשו רשימה של שמות, אני יצאתי משם ברגל לדירה - מחסן ברחוב יקים, איך שהגעתי לשם - הגיעו שני משאיות ופרקו סחורה למאה משפחות ובנוסף לכך נתנו לי תלושים לבשר עופות ודגים, העברתי הודעה לבעלי התשובה ועד סוף הלילה לא נשאר כלום, לפנות בוקר הלכתי לתפלת בוקר שמח שזכיתי.
9:25
15.04.2016
ישראל גליס