יצחק נחשוני

"מחטף השבת של בג"צ עלול לשוב על עצמו במתווה הכותל"

התביעה האחרונה היתה לפני כחודש. לא שיפסלו את עצמם כי הם גרות בתל אביב אלא שירחיבו את הרכב בית המשפט כי שתיים מתוכן אולי קונות במקומות האלה. הנשיאה הודיעה באמצע הדיון שהשוויגער שלה גרה בתל אביב אבל היא לא.
17:29
כ״ד בניסן תשע״ז 20.04.2017
עמית דניאל