חודש אלול

סוגרת שנה • הרהורי תשובה במטבח – יעל איבר

לפעמים אנחנו חושבים, שהכול צריך להיות מושלם בחיים שלנו. וזה מתחיל כבר מבית הספר, אני חייבת להביא 100 בבחינה, אם לא, ההורים לא יהיה מרוצים. את צריכה ללמוד את המקצוע הנכון, להתחתן עם הבחור הנכון, בזמן הנכון וכמובן! להיות עובדת ה' מושלמת
20:02
01.10.2016
יעל איבר

מרן הרב שטיינמן התפעל: "הרב שך ידע ש"ס…"

בדומה לזה אומר רבינו בשם מרן בעל האבי עזרי זצוק"ל שהאחרונים שעוד ידעו ש"ס היו ר' חיים והחזו"א... ורבינו סיפר את זה לאחר פטירת מרן זצוק"ל ואמר גם הרב ש"ך ידע ש"ס...
10:28
15.09.2016
שלמה בן יוסף