הגראי"ל שטיינמן

כשהגראי"ל בירך את היהודי "השם יעזור שלא תצליח"

ולאחר שסימן הבעל הבית בחלה היכן לבצוע, לא מצא אחרי הברכה את הסימן, וקם ולקח את מנורת הנפט וקירב אותה אליו כדי שיוכל לראות היטב היכן הסימן
23:49
25.02.2017
דוד קורצוייל