ארנונה

מליאת הכנסת אישרה: הנחה בארנונה למוסדות החינוך

ח"כ אמסלם: "פנו אלי גם מחסידות פינסק קרלין, אמרו לי האדמו"ר רוצה לפגוש אותך, פגשתי אותו וגם שם התברר ככה. שם בכלל החשיבו להם את החיידר כעסק. נשמע לי הזוי כל הסיפור הזה"
20:53
02.08.2016
איתי גדסי

הח"כ החילוני יזם: הקלה בארנונה לעמותות עזרה וחסד

ע"פ פקודת צו המיסים והארנונה רשאית הרשות המקומית לתת הנחה בשווי של 33% מהחיוב בארנונה לעמותות העוסקות בתחומי הבריאות, הרווחה והחסד, כאלו שיוכרו ע"י משרד הפנים כמוסד מתנדב לתועלת הציבור.
19:46
20.07.2016
איתי גדסי