חברי הביד"צ בראשות הגר"מ שטנרבוך אישרו את המכשיר "מקווה ריין" לשימוש

  אבי יעקב No Comments on חברי הביד"צ בראשות הגר"מ שטנרבוך אישרו את המכשיר "מקווה ריין" לשימוש
  18:23
  09.06.24
  פנחס בן זיו No Comments on שהחיינו: בעלי העסקים המובילים משתתפים בחנוכת המשכן החדש

  התכניות האחרונות

  ארכיון תוכניות

  פוסטים אחרונים

  תגיות

  ההכרעה נפלה: לאחר פולמוס שנמשך בחודשים האחרונים על כשרותו של מכשיר ה'מקווה ריין' המטהר את מי המקוה, כאשר רבנים המזוהים עם חוגי הסיקריקים ערערו על המכשיר בטענה שהמכשיר משנה את מרכיבי המים ופוסל את מי המקוה, כעת באה הסאגה לסיומה לאחר מכתב ברור מחברי בד"ץ העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך כי "אין שום פקפוק וחשש במכשיר זה".

  במכתבם אף מוסיפים חברי הבד"ץ, כי בד"ץ העדה החרדית יעניק פיקוח והכשר מטעם הכשרות המהודרת של העדה החרדית על מכשיר ה'מקווה ריין', ובכך תסתיים הפרשייה ויוסר הלעז מהמקווה המהודר.

  כזכור, בתקופה האחרונה יצאו רבנים המזוהים עם החוגים הסיקריקים במכתבים שונים לפסול את המקוואות שמימיהם עברו תהליך טיהור על ידי מקווה ריין, וזאת למרות שהמכשיר כבר נכנס לשימוש במאות מקוואות בארץ.

  הסיקריקים אף פרסמו ברחבי הערים החרדיות פאשקווילים וכתבי פלסתר נגד המקווה ריין, ותקפו בחריפות את הרבנים המתירים בטענה כי המכשיר מהווה שינוי במסורת שמירת המקוואות.

  בנוסף, לאחר שמכשיר המקווה ריין נכנס לשימוש ב'מקווה זופניק', המקווה המיתולוגי של העדה החרדית, תקפו הסיקריקים באלימות באופן מחפיר, ובהמשך אף חסמו את כניסת הנשים למקווה זופניק בעקבות השימוש במכשיר המקווה ריין.

  מאידך, בתגובה לדברי המערערים ולפעולות הטרור על ידי אותם נערי שוליים, פרסמו בכירי הרבנים והדיינים מירושלים ובני ברק המקובלים על כלל החוגים, מכתב נוקב בו קבעו כי אין לערער מכשיר המקווה ריין שכבר נמצא בשימוש במאות מקוואות, והדגישו כי לאחר בירור המציאות מפי מומחים מתברר שכל הערעורים הם רק בעקבות טעות בהבנת המציאות של הרבנים המערערים.

  חברי בד"ץ העדה החרדית שעד כה שמרו על שתיקה, שוברים השבוע שתיקה ומפרסמים מכתב מיוחד שככל הנראה תביא את הפרשה לסיומה.

  במרכז מכתבם כותבים חברי הבד"ץ בראשות זקן הפוסקים הראב"ד הגר"מ שטרנבוך כי "אחרי העיון בצדדי ההלכה והבנת מציאות הדברים גם מפי מומחים, אין הביד"צ הח"מ רואים שום פקפוק וחשש במכשיר זה".

  המכתב המלא

  את מכתבם פותחים חברי הבד"ץ בתיאור הבירור שנערך על ידם: "אנו הביד"צ הח"מ ישבנו ביום ג' אלול תשפ"א העעל"ט והוצג בפנינו מכשיר המקוה ריין, בדקנו אותו ואת אופן הפעלתו".

  לאחר מכן קובעים חברי הבד"ץ נחרצות כי אין שום חשש בשימוש במכשיר: "אחרי העיון בצדדי ההלכה והבנת מציאות הדברים גם מפי מומחים, אין הביד"צ הח"מ רואים שום פקפוק וחשש במכשיר זה, וביחוד במקומות שיש בהם מחסור להידור מ' או כ"א סאה מי גשמים, וכן אם יש בעיות בריבוי כלור או חומר חיטוי אחר שמכניסים למקוה (ויעוי' בתשו' מנח"י ח"ח סי' ע"ו).

  בדבריהם מוסיפים חברי הבד"ץ כי מכשיר המקווה ריין לא יהיה בבור הטבילה בשעת הטבילה, וכמו כן הבד"ץ יעמיד 'פיקוח' והכשר על המכשיר: "ולמגדר מילתא ומהיות טוב, החלטנו שבעת הטבילה לא יהיה המכשיר בבור הטבילה, וגם מובן שהמכשיר צריך להיות בפיקוח קבוע שלא ישנו בו מכפי מה שהוצג בפנינו".

  "ומקוה ישראל ה' מושיעו בעת צרה להתברך ברב טובה וברכה, והפורש סוכת שלום יפרוס סוכת שלומו עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלם, ונזכה שבקרוב יערה רוח טהרה ממרום בביאת גוא"צ הולך תמים בב"א.

  "ולאות אמו"צ באעה"ח היום כ"ט תשרי תשפ"ב לפ"ק הביד"צ דפיעה"ק ת"ו, נאם: אברהם יצחק אולמן, נאם: יעקב מענדל יאראוויטש, נאם: יהודה במהגרי"י פישר.

  ראב"ד העדה החרדית זקן הפוסקים וראש הישיבה הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, הוסיף את חתימתו בכתב ידו על המכתב, כשבדבריו הוסיף: "מאחר שהבית דין קובעים שאין שום פקפוק הריני מצטרף". לאחר מכן הוסיף כי בכדי להתחשב עם משפחות המערערים הנמנעים משימוש במכשיר המקווה ריין, הוחלט לייחד מקום במקוה בלא 'מקווה ריין' בכדי להשתיק את הרוחות ולהתחשב לפנים משורת הדין עם משפחות המערערים.

  חתימה נוספת שמרעישה את הרוחות בעדה החרדית, היא חתימתו ההיסטורית של הדיין הגאון המפורסם רבי חיים אורי פריינד שליט"א, שלראשונה בהיסטוריה מאז מינויו לכהן כחבר הבד"ץ, ניאות לצרף את חתימתו, וזאת למרות הנהגתו הקבועה להשתתף בדיוני הבד"ץ בלא לחתום על המכתבים.

  מקורביו אומרים כי הפעם הרב חרג מהרגלו בעקבות חשיבות המכתב וההכרעה הציבורית והגורלית, ובכדי להרגיע את סערת הרוחות ולבטא בבירור את דעת תורתו שאין שום חשש הלכתי בשימוש במכשיר.  0 תגובות