מעוד חודש תשלמו יותר על דירה להשקעה

  שלמה בן יוסף No Comments on מעוד חודש תשלמו יותר על דירה להשקעה
  18:23
  09.06.24
  פנחס בן זיו No Comments on שהחיינו: בעלי העסקים המובילים משתתפים בחנוכת המשכן החדש

  התכניות האחרונות

  ארכיון תוכניות

  פוסטים אחרונים

  תגיות

  ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום ברוב קולות את הצעת שר האוצר, משה כחלון, להעלות החל מה- 24 ביוני 2015 את מס הרכישה על דירות להשקעה לשיעורים של 8-10%, בהוראת שעה לחמש שנים. כמו כן, בהתאם להצעה שאושרה בוועדה, מס הרכישה המוטל כיום, במסגרת הוראת שעה שתוקפה עומד להסתיים בסוף החודש, בשיעורים של 5-10%, על רוכשי דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה ייקבע בחוק כהוראת קבע.

  נציגי האוצר ורשות המסים הסבירו בוועדה כי התיקון לחוק נערך כחלק ממאמצי הממשלה להפחתת מחירי הדירות וריסון הביקושים, ובמקביל לפעולות הממשלה המתוכננות בימים אלה להגדלת היצע הדירות, וכי הוא מתבקש לאור הקשיחות היחסית של ההיצע בטווח הקצר בצירוף סביבת הריבית הנמוכה, ובמטרה למתן את הביקוש להשקעה בדירות מגורים.

  בהתאם להוראת השעה שאושרה החל מה- 24 ביוני 2015(במקום מה-1 ביולי 2015 בהתאם להצעה המקורית), במכירת זכות במקרקעין שהם דירת מגורים לגבי מי שזו אינה דירת המגורים היחידה שלו, יחול מס רכישה בשיעור של 8% על חלק השווי שעד 4,800,605 ₪ ומס רכישה בשיעור של 10% על חלק השווי העולה על סכום זה.

  כמו כן, כאמור, בהתאם לתיקון שאושר בוועדה, מדרגות מס הרכישה ושיעוריו כפי שנקבעו בחוק לעניין רכישת זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה, עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014), והוארכו על ידי סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, עד ליום 30.6.2015, ימשיכו לחול באופן קבוע גם לאחר מועד זה. במסגרת התיקון, יוטל מס רכישה קבוע בשיעור גבוה יותר על רוכשי דירות מגורים שאינן דירות יחידות כהגדרתן בחוק, כך שרוכש דירת מגורים שאינה דירה יחידה ימשיך להיות מחויב במס רכישה בהתאם למדרגות ולשיעורים להלן:

  על חלק השווי שעד 1,162,120 ש"ח – 5%;
  על חלק השווי העולה על 1,162,120 ש"ח ועד 3,486,350 ש"ח – 6%;
  על חלק השווי העולה על 3,486,350 ש"ח ועד 4,800,605 ש"ח – 7%;
  על חלק השווי העולה על 4,800,605 ש"ח ועד 16,002,015 ש"ח – 8%;
  על חלק השווי העולה על 16,002,015 ש"ח – 10%.  0 תגובות