Added inside sidebar
    מה שמעניין
    2024-02-24 18:46:02
    24.02.24
    איתי גדסי

    בליל שב"ק נפטר בבית החולים הרה"ג ר' מרדכי מקלב זצ"ל – אביו של סגה"ש אורי מקלב. הלוויה תצא הערב בשעה 22:00 מביתו ברחוב נחמיה 2 בבני ברק לבית העלמין פוניבז' בעיר