Added inside sidebar
    מה שמעניין
    2024-02-18 18:47:20
    18.02.24
    שטח נדלני

    עדי גזית, מנכ"ל קבוצת ברקת לעו"ד לאופר ב'קול חי': "אם המצב הביטחוני לא יורע שנת 2024 צפויה להיות אופטימית בתחום המגורים. אני חושב שנראה עלייה של יהודים לארץ וזה יוסיף גם. שוק המגורים צפוי לפרוץ בחזרה. הייתה כבר ירידת ריבית של רבע אחוז לאחרונה ומתחילים לראות יותר מכירות של דירות בערים שונות"