Added inside sidebar
    מה שמעניין
    2024-05-16 21:46:13
    16.05.24
    איתי גדסי ויוסי צלניקר

    בשבת ימלאו שניים-עשר חודש לפטירתו של מרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל. בסיום פאנל 'הקבינט' ספד לו מקורבו אליהו ארנד וסיפר: "פעם, אחרי שבאחד מעיתוני החג דאגתי שתהיה כתבה מכובדת על מרן ראש הישיבה, קרא לי ראש הישיבה אחרי החג – ואמר לי: תראה, עיתון המודיע שייך לאדמו"ר מגור, ולא שמים בעיתון אפילו תמונה אחת של הרבי. למה? כי מי שמבין יודע שמפרסום ותמונות לא מגיע כבוד. מצד שני – כשזה נגע לזיכוי הרבים – הוא קרא לי והודה לי מאוד"