TGI

"מחיר התהילה": יענקי ביכלר וקובי איזק על סקר TGI

"אל המהדורה הוזמנו שני אנשי תקשורת בולטים, שהתבקשו לתת חוות דעת מקצועית על השפעת הסקר, אמינותו, והשלכותיו על לקוחות, מפרסמים, חברות ומרואיינים"
23:11
27.01.2016
ישראל פריי