שכר המינימום

השר דרעי: הבטחתי וקיימתי, שכר המינימום עלה ל-5000 שקלים

אני מתרגש ומברך היום שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. תנועת ש״ס בראשותי הבטיחה במערכת הבחירות האחרונה ונאבקה בחודשים האחרונים להעלות את שכר המינימום כדי שהעובדים, גם כאלה שזוכים לשכר מינימום יוכלו להתקיים בכבוד
12:41
ג׳ בטבת תשע״ז 01.01.2017
איתי גדסי