יד ושם

לא שוכחים • "למה 'יד ושם' מציג את הסבתא שלי באופן לא צנוע?"

"התשובה מתחלקת ל-3: לגבי השואה, צריך לעשות לעילוי נשמתם של הקדושים שניספו, כל מה שהתורה אומרת שצריך לעשות. לגבי 'יום הזיכרון והשואה והגבורה' – קבעו אותו אנשים שכל מגמתם לעקור את עם ישראל מתורתו. וכמובן שהשטן הסיט אותם לקבוע את יום הזיכרון דווקא בחודש ניסן שאין מתאבלים בו. לגבי הצפירה – כדאי לא להיות בשעה הזאת ברשות הרבים, ואם היה ברשות הרבים – שיעמוד ולא יגרום לחילול השם"
8:51
כ״ז בניסן תשע״ו 05.05.2016
יעקב גרודקה