הגר"ד יוסף

הגר"ד יוסף עלה לדון עם הגר"ש בעדני בסוגיית הכותל

במהלך השיחה דנו הרבנים בנושא רשת החינוך "בני יוסף" ועל גזירות המחוז החרדי, ועל הצורך בתכנית לימוד אחידה שתהיה בכל מוסדות רשת החינוך של ש"ס, על מנת למנוע התערבות בתכנים של משרד החינוך ומפקחיו
23:41
08.03.2016
איתי גדסי