10 מי יודע

10 דברים על שעון קיץ • רק אצלנו לא יום חופשי?

למרות ששעון הקיץ מקובל ברוב המדינות המתועשות, הוא פחות מקובל בארצות המזרח הרחוק. יפן אחת מהמעצמות התעשיתיות אינה מנהיגה כלל את שעון הקיץ. יפן מעוטת הכנסות מחקלאות, טוענת כי כל אזור חקלאי מכוונים לבדם את שעות הפעילות ומתחילים עבודתם בשדה סמוך לזריחת החמה
14:44
26.03.2017
דוד גדנקן

הנשיא שהוסיף לנוסח את המשפט: "כה יעזור לי אלוקים"

הקהילה היהודית של רוד איילנד שלחה ברכות לוושינגטון לרגל בחירתו כנשיא ארה"ב, במכתב תשובתו כתב:"מי יתן וילדי אברהם השוכנים בארץ זו, ימשיכו ליהנות מרצונם הטוב של תושביה האחרים וכל איש יוכל לשבת תחת גפנו ותאנתו בלא שיהיה דבר שיגרום לו לפחד"
14:59
07.02.2017
דוד גדנקן

75 למותו • מה היינו עושים היום לולא הזקן מנהריים?

רוץ מלחמת העולם הראשונה הביאה לטלטלה עזה בתפיסתו החברתית של פנחס רוטנברג. מעבר חד מהמחשבות הרוולוצינריות הרוסיות אל המחשבה בגורלם של אחיו היהודים בכלל וגורלו הפרטי שלו. מסקנותיו היו כי על היהודים ליטול גורלם לידיהם
10:15
04.01.2017
דוד גדנקן

21 שנה לפטירת ראש הישיבה שכונה 'אבי דור הכיפות הסרוגות'

כשהיה הרב משה צבי נריה על ערש דווי אמר הרב לבני משפחתו ולמקורביו שסבבו את מיטתו "קר לי! תחממו אותי בדברי תורה ,תאחזו בארץ ישראל ובקדושתה. תנו לי להגיד שלום לארץ ישראל ולהיפרד ממנה באהבה, בשמחה וברצון. קדושה אני מבקש. קודש קודשים אני מבקש. תנו לי קדושת ארץ ישראל,תנו לי קדושת אהבת ישראל, תנו לי הרגשת קדושת ארץ ישראל. תנו לי הרגשת קדושת עם ישראל
15:51
19.12.2016
דוד גדנקן

10 דברים שרציתם לדעת על הרה"ק ה'בת עין' זי"ע

מה נורא המקום הזה, בית מדרש של רבי אברהם דב האדמו"ר מאווריטש זצ"ל, שחזה את הרעש הגדול על צפת תובב"א בשנת תקצ"ז ובזכותו הגדולה ניצל חצי ביהמ"ד מחורבן והאדמו"ר ותלמידיו שרדו בחיים
9:59
12.12.2016
דוד גדנקן

מיהושע בן נון ועד ימינו • 10 דברים שלא ידעתם על עמונה

לטענתה, מפקד האזור, שהוא הריבון, מאז תום מלחמת ששת הימים, לא קבע תחום שיפוט ליישוב, לא קבע אותה כ"מוצב צבאי" הדרוש לביטחון האזור ולכן בנייתה היא על קרקעות פרטיות של פלסטינאים. יישובים ישראליים ביהודה ושומרון הינם חוקיים אך ורק אם נבנו על אדמות מדינה
8:21
09.12.2016
דוד גדנקן

10 דברים שרציתם לדעת על המדען שהורשה לתחוב את אפו למטפחת

ויצמן היה במחלוקת קשה עם רבים ממנהיגי היישוב והתנועה הציונית. הוא "נחשד" ביחסו החיובי לבריטים, למרות מדיניות ה"ספר הלבן" ואי קיום הבטחת ההצהרה של בלפור
13:03
22.11.2016
דוד גדנקן

יָמִים עַל יְמֵי מֶלֶךְ • 10 דברים שרציתם לדעת על מרן הרב שטיינמן

צניעותו וענוותנותו של הרב אינה רק בתחומי ביתו אלא גם בהנהגתו הציבורית. הרב שטטינמן הביע לא פעם ולא פעמיים את דעתו השלילית על מאבקים כוחניים מול הציבור החילוני ומול מוסדות המדינה. לדעתו יש לנסות ולהגיע להסכמות באמצעות הידברות
14:09
15.11.2016
דוד גדנקן

134 שנה למושבה שהפכה לעיר הרביעית בגודלה בישראל

למרות התלהבות מייסדי ראשל"צ, חוסר הידע שלהם,פגעי טבע ושאר מרעין בישין, הסבל היה רב וכספם אזל. החלוצים פנו לכל גוף אפשרי לבוא מיידית לעזרתם אבל נענו בשלילה. אחד מהאיכרים יוסף פיינברג, הציע שיצא לפגוש בפריז-בירת צרפת את הברון בנימין (אדמונד) דה רוטשילד
16:35
24.08.2016
דוד גדנקן

76 שנה לפטירת האדמו"ר של הציבור הימני בישראל

וייצמן בגישה דפטיסטית הצביע בעד קבלת הספר, ז'בוטינסקי התנגד. איך אפשר להסכים להגבלות על התפתחות היישוב? על הסכמה שהצהרת בלפור תהא תקפה רק ממערב לירדן? לז'בוטינסקי קמו תומכים רבים שהעריצו את דעותיו ובעיקר את ראייתו את עתיד העם
13:57
04.08.2016
דוד גדנקן