תרבות

יומן מסע מצולם • אלפי סינים לא טועים האומנם?!

לכאורה, וגם לא לכאורה, סין היא מדינה מתקדמת, בסגנון מערבי. אבל, היא עדיין מזרח רחוק. וכיון שכך,הכל שונה פה, החל ברשתות התקשורת,אין פה גוגל וכל הקשור אליו. המדינה מסננת. לא מאפשרת לכל המידע להיכנס פנימה, וחוסמת מה שנראה לה ולא, הם לא דוסים, תודה ששאלתם
15:57
19.12.2016
דסי זייבלד

עמותות התרבות לא יחללו את השבת במבנה העירוני

לצורך כך הוצרכו כל חברי המועצה החרדים והדתיים לחתום על טופס וכך להגיע לשש עשרה חתימות שהן רוב בקואליציה (המכונים פורום השישה עשר) ובכך לחייב את העירייה להכניס את הסעיף המורה על איסור חילול שבת למבני ההקצאה
18:59
30.08.2016
יוסי צלניקר