רבי שמואל אוירבאך

הגר"ש אויערבאך: "למנוע את כניסת מפקחי משרד החינוך"

לדברי מקורבי ראש הישיבה, במשך התקופה האחרונה התקבלו במעונו של הגר"ש עשרות תלונות מצדם של מנהלי מוסדות חינוך, גני ילדים, ת"תים, בתי ספר לבנות בחינוך יסודי ועל יסודי
10:51
07.03.2016
דוד לזר