צביה גרינפלד

עצוב • פעילת השמאל מטיחה באב השכול: "הבעיה אצלך"

ייתכן מאוד שרבים מבני האדם אינם ראויים כלל לגדל ילדים. אי אפשר לסמוך עליהם שיגנו על הפעוטות וידאגו לשלומם ולטיפוחם. זה כנראה המצב בחברות רבות, שכן אין דבר קל יותר מלהביא ילדים לעולם, ואז להתעלם מחובת הדאגה הבלתי מותנית כלפיהם
10:54
ח׳ בסיון תשע״ו 14.06.2016
ישראל פריי