פרשת נשא

מתוך הפרשה • האם כדאי לנו לאבד שליטה בליל שבועות?

כשאדם ער ונמצא בשליטה, הכל מתנהל בצורה הגיונית ושקולה. לעומת זאת במצב שינה האדם מתנתק מההגבלות הפיזיות כפי שזה בא לידי ביטוי בחלומות הבלתי מציאותיים
8:59
ד׳ בסיון תשע״ו 10.06.2016
צבי טסלר