פרשת השבוע

מירי שניאורסון קראה על 'אבא עשיר, אבא עני' בפרשת השבוע

לעשיר נתנו עשירות לעשות צדקה בעולם ובמקביל העניקו לו את כוחות הנפש הדרושים על מנת לעמוד בניסיון. רבי מכבד עשירים משום שניתנו להם אפשרויות מיוחדות מהשמיים
9:34
ט״ז באדר תשע״ז 14.03.2017
מירי שניאורסון