נופש

האברייכים, הצ'יקברים, הגזעיים והמאורגנים • אתי קצבורג נופשת

"לכל מאן דבעי הנאמר כאן פרי דמיון כותבת השורות ומבוסס מחקרים אמיתיים כל קשר בין הנאמר לבין המציאות מקרי והנעלבים לוקחים זאת על אחריותם בלבד".
13:42
י״ז באב תשע״ו 21.08.2016
אתי קצבורג