משרד הדתות

הוגשה הצעת חוק ממשלתית שתאפשר הדחת רבני ערים

החוק המוצע מסמיך את מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל למנות לאחר התייעצות עם הרב הראשי לישראל המכהן כנשיא מועצת הרבנות הראשית, ועם ראש הרשות המקומית שבה מכהן הרב, ועדה לבדיקת תפקודו של רב עיר לצורך מתן המלצה לשר האם יש להעבירו מתפקידו לפני תום תקופת כהונתו, וזאת אם לדעת מנכ"ל הרבנות קיים חשש שהרב אינו ממלא תפקידיו כנדרש
12:45
ז׳ בטבת תשע״ז 05.01.2017
איתי גדסי

"מקווה שזה לא בעייתי שיהודי אמיד יתחייב להקים מקווה בפריפריה"

במסגרת המיזם אנחנו ממפים את כל הקברים. מועצת בתי העלמין בחיפה כבר עשתה פיילוט ראשון וזה עובד. אתה מקיש את השם ומכמת את הנתונים על פי ת.ז. ותאריך פטירה וכדו' ואתה מקבל ניווט עד לקבר עצמו כולל פרקי התהילים על פי אותיות 'נשמה' של הנפטר
16:42
ה׳ בכסלו תשע״ז 05.12.2016
עמית דניאל

גפני תוקף את "נאמני תורה ועבודה": שירותי הדת בתחתית מדרג התקצוב

"שירותי הדת נמצאים בתחתית המדרג של התקצוב ובמבנים עלובים שאין בינם ובין המקבילים להם בשירותים אזרחיים כל דמיון. הייתי בטוח כי מכתבכם יעסוק בעוול זה, לצערי מילה לא על מה שתיארתי"
11:07
כ״ו במרחשון תשע״ז 27.11.2016
איתי גדסי

ביקורת על משרד הדתות – "מנוהל על ידי דתיים לאומים"

למרות זאת יש גורמים רבים המברכים על הקמפיין ומסבירים "הקמפיין מיועד לציבור החילוני וכדי להאהיב את הדת על אנשים מותר להשתמש בשפתו"
16:16
י״א באב תשע״ו 15.08.2016
ארי וידר