מרן רבי חיים קנייבסקי

לחגוג יום הולדת? רק מה שהוזכר בחז"ל, לדוגמה גיל 60

כשיהודי שאינו שומר מצוות חוגג יום הולדת, אמר מרן הגרא"מ שך זי"ע בשיחתו, הרי הדבר תמוה להפליא. הוא בסך הכל התקרב בשנה נוספת אל מיתתו, אז מדוע הוא שמח כל כך? אך כשיהודי שומר מצוות שמח ביום הולדתו, יש לו סיבה טובה לשמוח. הוא ניצל שנה נוספת לחיי עשיה רוחניים, בדרכו אל חיי הנצח
18:54
12.01.2017
צבי הדס

גם הגר"ח קניבסקי שלח מכתב לממשלת צרפת על פינוי הקברים

בנוסף לכך, הקונסיסטואר השיג מממשלת צרפת התחייבות שלא יגעו בשום קבר בלא הסכמתו והסכמת הדיינים, ושמירה קפדנית של ההלכה. כמובן התחום ההלכתי של נושא זה הוא כולו תחת אחריותם של רבני צרפת
10:23
05.10.2016
דוד קורצוייל

"לפי הסימנים של הגמרא, המשיח כבר צריך לבוא"

הגר"מ שטרנבוך: כפי הנראה אנחנו עומדים כבר עכשיו ב"דורו של משיח", ובעזרת ה' נתראה שוב פעם בביאת משיח צדקינו שיבוא במהרה, ואז יתקיים בנו הפסוק "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" – נראה שכל העולם שהיינו חיים בו עד ביאת משיח צדקינו, הוא רק בגדר חלום. א גוט יאר און א גטוען יום טוב
16:13
20.04.2016
שלמה בן יוסף

הגר"ח: "יש לשאול את הרב נבנצל איך להתנהג בכותל"

לפני ימים מספר הרב נבנצל שלח מכתב הממוען לרבנים הראשיים לישראל ובו ציין כי המתוווה אותו גיבש אביחי מנדבליט הוא הרע במיעוטו בכדי למנוע חילול גדול יותר. והא מסתמך על שיחות והוראות ששמע ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל
21:38
02.03.2016
יוסי צלניקר

"רבי ציון, איש אמת, איש אמת" התבטא הגר"ח

במהלך ליל השבת גילה הגר''צ בוארון את רצונו להפלל במחיצת מרן הגר''ח קנייבסקי, ולמרות המרחק הרב צעד הגר''צ בוארון ברגל עם שניים מתלמידיו , כשעה ארוכה בשעות המוקדמות של בוקר יום השבת עד לבית הכנסת ''לדרמן'' לתפילה בנץ החמה כשהוא מגיע זמן רב קודם התפילה ושוקד על תלמודו ביחידות
13:35
28.02.2016
יוסי אשר