מרדף

מרדף כושל של שוטרי לונדון, מקבל סיוע מבריק של עובר אורח • צפו

האיש שטייל להנאתו בחוצות לונדון, לא תכנן לרגע את הסיטואציה המורכבת אליה נקלע בפתאומיות
11:07
ז׳ באדר א׳ תשע״ו 16.02.2016
ישראל פריי