מס דירה שלישית

גפני: לא אכנס את ועדת הכספים לדון מחדש במס דירה שלישית

היועץ המשפטי לכנסת כותב כי חוק דירה שלישית כולל עשרות סעיפים, ולא הוצג לחברי ועדת הכספים כדי שיוכלו לדון בו. "גם בשבוע האחרון, כשהחלה ועדת הכספים להתכנס לקראת סיום הטיפול בהצעת חוק ההסדרים וקיום ההצבעות, המשיך משרד האוצר לעמוד בסרובו להביא בפני הוועדה נוסח מעודכן של הפרק האמור"
12:54
18.12.2016
איתי גדסי