מזמור לתודה

פורים זה כאן: משלוח המנות המוזיקלי של אהרון רזאל

וכשהגיע הגיע חודש אדר, ואהרן נתקע בלי שיר חדש למשלוח המנות המוזיקלי, הוא מפשפש בערימת הפתקאות והתווים ומחליט להגשים לחסיד את חלומו. הנה שיר חדש וקופצני
9:37
כ״ז באדר א׳ תשע״ו 07.03.2016
דוד קליגר