כפר עציון

כאפיקים בנגב • ציידי השיטפונות מספרים על ההתמכרות לגשם

עגה המקצועית הוא מכונה "אירוע שיטפון",כי שיטפון הוא אכן אירוע לאלו שמכורים:כבר שהשמיים מתקדרים עננים והחזאים משחררים לאוויר מידע על גשם ושטפונות במקומות הנמוכים ליבם מנתר באושר
11:45
ט״ז בכסלו תשע״ז 16.12.2016
אתי קצבורג