כפרות

שוב: משרד החקלאות נגד מסורת ישראל לערוך "כפרות" בתרנגול

מזה דורות שמנהג הכפרות הוא חלק מהמסורת שלנו לקראת יום הכיפורים. בשנים האחרונות אנו עושים מאמץ לעודד את הציבור להמשיך את המנהג חשוב זה, אבל לא על ידי תרנגולות שמובלות לשחיטה, אלא באמצעות כסף שהולך לתרומה.
13:28
כ״ה באלול תשע״ו 28.09.2016
איתי גדסי