ירקות

הגר"צ בוארון: "ירקות שגדלו בחממה ללא תולעים – מסוכנים"

"יש להעדיף להשתמש בירקות בלא הטיפול המיוחד אלא שיש לנקותם ולבדקם כראוי מחשש תולעים, והדבר הוא אפשרי בהחלט עם קצת מאמץ. וכפי שעשו בדורות שעברו אבותינו ואבות אבותינו"
11:28
ה׳ בניסן תשע״ו 13.04.2016
יעקב גרודקה