יעקב וידר

פרובוקציה סמוך לציון בעל ה'חזון איש': חרדים נגד חרדים

על התפר של יום הזיכרון ליום העצמאות, בעת שמבחינה ממלכתית מחזירים את הדגל לראש התורן עם הסיום הכנעתו ביום הזיכרון, שוחחנו עם יו"ר המטה החרדי בליכוד יעקב וידר, שנחשב בעיני רבים כסוג של "חרדי חדש" וביקשנו לשמוע את הזווית שלו לימים אלו.
21:11
ג׳ באייר תשע״ו 11.05.2016
יעקב גרודקה