ימי בין המצרים

מיוחד • מסע אל החורבן הגדול: "כאן התחבאו היהודים"

בין הממצאים ההיסטוריים הרבים המוצגים במקום, מוצג התחריט העתיק ביותר של מנורת שבעת הקנים מבית המקדש ולצידה פכים ופכיות שמן המקימים לחיים את חיי כהני ועשירי ירושלים בתקופת בית שני. התחריט התגלה על שברי טיח שעיטרו פעם את אחד מקירות הבתים וסביר להניח כי המנורה צוירה על ידי כהן שגר כאן וראה בעיניו את המנורה המקורית ששימשה בבית המקדש. בנוסף, במקום התגלה אפר שריפה מימי הבית השני, ממצא שממחיש יותר מכל את החורבן הגדול.
18:42
י׳ באב תשע״ו 14.08.2016
דוד לזר