יונתן פולארד

עורכי דינו של יהונתן פולארד: מתנכלים לו, כדי שלא יגיע לישראל

כיום המרגל המשוחרר נדרש לענוד צמיד אלקטרוני על קרסולו, להישאר בביתו בין השעות שבע בערב לשבע בבוקר, וחל עליו איסור חמור לגשת לרשת האינטרנט
21:44
ג׳ בתמוז תשע״ו 09.07.2016
שלמה בן יוסף