טהרה

"עליכן מוטלת החובה לדאוג לשמירת ההלכה מתוך איחוד לבבות"

אין אישה שרוצה לפעול נגד ההלכה אלא יש גופים שרוצים לקעקע את היהדות ומשתמשים בציבור הנשים.. אתן הרבניות מחזיקות את הטהרה
18:07
ו׳ באב תשע״ו 10.08.2016
אבי יעקב