חיים קליגר

'המשקפיים' • האסטרטג הפוליטי שעומד מאחורי דרישות דגל התורה

"לא מספיק שאתם מעוניינים לקחת מהתנועה החסידית את בכורת ההנהגה, אתם מעזים גם לקחת מאדמו"ריהם את הביטוי 'נאות דשא' השמור לרגעי התעלות רוחניים בהרי האלפים והדולמיטים?!", לא יכולתי לעצור את עצמי
17:34
כ״ח באדר ב׳ תשע״ו 07.04.2016
בעל 'המשקפיים'