חונה דייטש

'המשקפיים' • עלילות אנשי העסקים והעיתונאים בעיר הגדולה

והלא ברי לכל בר דעת כי סעודה חגיגית ללא חונה דייטש משולה לטיפול בנפגעי תאונה ללא הודעה לתקשורת, ואשר על כן נאלצו 'המשקפיים' לשוב למלאכת האיסוף המתישה והסיזיפית, שתוצאותיה המרשימות מוגשות בפניכם
15:32
כ״ג באדר א׳ תשע״ו 03.03.2016
בעל המשקפיים