הרב אפרים זלמנוביץ

ח"כ העולה תדיר להר הבית אינו רשאי להאשים את השופטת בשפיכות דמים

הרמב"ן קבע שברישיון האומות מותר לכבוש את הארץ. ואין ספק שהאומות לא תסבולנה כל שינוי בסטטוס קוו הקיים בהר הבית. זאת הסיבה שכל ממשלות ישראל אסרו על היהודים לעלות ולהתפלל או הפגין נוכחות על ההר מטעמים ביטחוניים ומדיניים. הנה, עדים אנחנו כמה צרות באות עלינו בגלל המתעקשים לעלות להר ולהוכיח ריבונות ישראלית עליו
12:12
13.10.2016
הרב אפרים זלמנוביץ

רב היישוב פנה לשרת המשפטים וביקש חנינה כללית לפני יום כיפור

אלמלי המחילה והסליחה, אתה יוצרנו ואתה יודע ייצרנו כי עפר אנחנו, אין לנו כל זכות קיום. הוא אשר דורש המדרש "כל מה שישראל מתלכלכין כל ימות השנה, בא יום הכיפורים ומכפר עליהם". עיצומו של יום מכפר
16:31
05.10.2016
שלמה בן יוסף

ההלכה מחייבת להתפלל בבית כנסת עם מחיצה בין גברים ונשים

אפילו קריצת עין נחשבה בעיניהם כבעיה (רי"ד סוכה נ"א א'), באו הכהנים ובנו מרפסות מיוחדות בהן תשבנה הנשים, בעזרת נשים, שהוקמה מעל עזרת גברים "כדי שלא יתערבבו זה בזה בזמן השמחה"
16:18
21.02.2016
הרב אפרים זלמנוביץ