הסופר חיים ולדר

האם יש שינוי תפיסה בציבור החרדי ביחס לנוער נושר?

בחברה מתוקנת יש נושרים. בצפון קוריאה למשל, אין נושרים כי זו דיקטטורה. אני מסכים שבעבר החברה החרדית דאגה למצטיינים אך היום המצב הוא שונה אני אביא לך מאות, ללא גוזמה, מסגרות, שיש לרמות לימוד ולנושרים
13:12
20.11.2016
עמית דניאל