בן מיעוטים

"ראינו שורה של קרטונים מסודרים; זה נראה היה כמו ניסיון הצתה"

אחרי מספר דקות התחלנו לרדת בעקבותיו בכדי לראות מה יש שם ולתדהמתנו, אנחנו רואים קרטונים מסודרים עם סימנים של שחור. נראה כמו ניסיון הצתה. לא ראינו את האיש יכול להיות שהוא ראה אותנו וברח
16:28
כ״ג במרחשון תשע״ז 24.11.2016
עמית דניאל