ארצות הברית

תיעוד מרהיב • הרבי הריי"ץ מקבל אזרחות אמריקאית

תחילה אמר אדמו"ר הריי"צ שיחה קצרה לרגל המעמד, בה הבהיר כי ההשגחה הפרטית הובילה אותו דווקא לכאן, כי ממקום זה, מארצות הברית, ראוי שתתנהל הפצת היהדות והפצת תורת החסידות
15:59
24.01.2016
דוד קליגר