אדולף אייכמן

האסיר ששרד 80 מלקות ופיזר את אפרו של אייכמן מספר

לאחר מתן פסק הדין וביצוע גזר הדין, היה זה פקד גולדמן אשר נשא את כד האפר של הצורר הנאצי על הספינה אשר פיזרה את שרידיו בלב ים. לימים היווה השראה לסרט "המכה ה-81"
9:25
כ״ז בניסן תשע״ו 05.05.2016
אבי יעקב